Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

3774 848d
Reposted fromSanguisLuna SanguisLuna
3771 07c5
Reposted fromSanguisLuna SanguisLuna
Sponsored post
feedback2020-admin

March 31 2015

kanashimi
1222 62cd
Reposted byRudeGirl RudeGirl

March 24 2015

9514 54c8
Reposted fromreggierowe reggierowe
kanashimi
2044 8da1 500
Reposted fromalen alen
kanashimi
2158 7ec3
Reposted fromBlackVoid BlackVoid
2225 f9af
Reposted fromkaneki-kun kaneki-kun
kanashimi
2301 6baf 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4327 fb68
Reposted frommagikarp magikarp
kanashimi
4775 4113 500
Reposted fromechium echium
kanashimi
4892 ef9e
Reposted fromosaki osaki
kanashimi
Jest jedyny w swoim rodzaju – pomyślała. – I siedzi obok mnie. 
Wie, że spodoba mi się dana piosenka, jeszcze zanim ją usłyszę. Śmieje się, zanim dojdę do puenty. Na jego piersi jest takie miejsce, tuż pod gardłem, które sprawia, że pozwalam mu otwierać przede mną kolejne drzwi.
Jest jedyny
— "Eleonora i Park" - Rainbow Rowell
Reposted fromgirlyeah girlyeah
kanashimi
5841 6a61
Reposted fromosaki osaki
kanashimi
6844 758a
Reposted fromechium echium

March 23 2015

kanashimi
1141 52e9
kanashimi
1056 fbe5 500
Reposted bydarthsadicdrink-meorangeugarteorangeugarterelationshitarachnephobic
kanashimi
0868 5d9f
Reposted bymrbrightside91 mrbrightside91
kanashimi
0837 16c1 500
Reposted byothersheeverybodyliess
kanashimi
4661 94c3
Reposted fromShini Shini vialadydarkness ladydarkness
kanashimi
0620 860c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...